Leikskólar Akureyar gera starfsáætlun ár hvert sem byggir á Aðalnámskrá leikskóla, skólanámskrá hvers skóla og skólastefnu Akureyrarbæjar. Tilgangur starfsáætlunar er að gera skólaþróun leikskólans markvissa með árangursmiðuðum markmiðum og umbótamiðuðu innra mati. Starfsáætlun er birt opinberlega og gefur starfsfólki, foreldrum og rekstraraðilum meðal annars upplýsingar um hvernig starf leikskólans gekk á síðasta starfsári og hvernig unnið verður að mati og umbótum. Gerð er grein fyrir framþróun á stefnu og sýn leikskólans, þróunarstarfi sem og hvernig skólinn hyggst fylgja þeim markmiðum og áætlunum sem hann setur sér með tillit til aðalnámskrár, skólanámskrár og skólastefnu Akureyrarbæjar.

Gæðaviðmið leikskólans eru unnin í samræmi við Menntastefnu Akureyrarbæjar og verða innleidd á næstu þremur til fjórum árum. Í leikskólanum er starfandi gæðaráð sem hefur verið að vinna að innra mati leikskólans og umbótaáætlum

Skýrslur 2023

innra mats skýrsla vor 2023.pdf


Skýrslur 2022

innra mats skýrsla vor 2022 krógaból.pdf

starfsáætlun fyrir 2022-2023.pdf

Skýrsla 2021:
innra mats vor 2021 leikskóli júní.pdf


Hér fyrir neðan eru ársskýrslur leikskólans:
ársskýrsla krógabóls 2020.pdf

ársskýrsla krógabóls 2017-2018 (1) (1).pdf


Skorkort leikskólans - mat og áætlun frá 2020-2024
krógaból innra mat skorkort 2020.pdf


Skýrsla um öryggi og heilbrigði á vinnustaðnum

áhættumat krógabóls


Jafnréttisáætlun Krógbóls
jafnréttisáætlun krógabóls.pdf© 2016 - 2024 Karellen